Methodieken

Systemisch werken is een oplossingsgerichte methode waarvan de oorsprong ligt bij de systemische familietherapie. Hierbinnen heeft Bert Hellinger uit een samenspel van Freuds psychoanalyse, lichaamswerk, familietherapie, nlp, gestalt en religieuze rituelen familieopstellingen ontwikkeld. Door de werking, diepe indruk en merkbaar effect voor het dagelijks leven heeft deze methode zich de afgelopen jaren over de hele wereld verspreid en zijn er afgeleide varianten van ontstaan zoals organisatieopstellingen en loopbaanopstellingen. Het uitgangspunt is dat heel ons leven zich afspeelt in systemen waarbinnen binding, ordening en balans basisvoorwaarden zijn. Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen zichtbaar te maken. Het systemisch werken is later verder ontwikkeld door de Duitse wetenschapper Franz Ruppert. De werkwijze van Ruppert, het opstellen van het verlangen, en de uitwerking van Jan Velsen zijn vooral de methodes die ik toepas in coachtrajecten, workshops en coaching met de hond. Hier kun je meer lezen over Opstellingen

Systemisch Werk

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)

NLP staat voor en bestudeert de structuur van de subjectieve ervaring. NLP bestudeert de patronen (programma’s) die worden gecreëerd door de interactie tussen het brein (neuro), de taal (linguïstisch) en het lichaam. Om ontwikkelingen op dit vakgebied bij te kunnen houden, ben ik lid van de Nederlandse Vereniging voor NLP

Hond als coach

Honden kunnen gedragingen, overtuigingen of emoties naar boven halen waar deze bij mensen verborgen blijven. Honden laten je tot je kern, je IK komen en vandaar uit kun je groeien, veranderen, leven!  De hond geeft jou directe en eerlijke feedback, zonder oordeel. Hij reageert puur en direct op wat hij ziet. Een hond laat zich niet in de maling nemen. Je kunt jezelf niet anders voordoen dan wie je echt bent. Een hond spiegelt onmiddellijk je eigen gedrag. Zowel thuis als buiten.  In communicatie met mensen kun je bewust of onbewust kiezen om je anders voor te doen, geen contact hebben met je echte gevoelens. Je kunt jezelf zelfs afsluiten voor wat je echt voelt. Honden prikken hier direct doorheen, zij pikken hierdoor ook onze lichaamstaal feilloos op. Dat is de reden dat ik graag werk met de hond als coach en me heb bijgeschoold tot officieel Hondenspiegelaar bij Hondenspiegel
Ik onderschrijf de doelstellingen van Stichting AAIZOO voor dierondersteunende begeleiding en ben begunstiger  van dit netwerk dat onder meer professionalisering van het werkveld en erkenning van het vakgebied nastreeft.

Natuur- en wandelcoaching

Wij staan niet los van de natuur maar zijn er onderdeel van. De natuur wordt actief ingezet en is inspiratiebron tijdens de coachsessies.
Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het vak en zelf te kunnen blijven groeien ben ik lid van Beroepsvereniging Groene Zorg. Regelmatig neem ik deel aan intervisie met wandelcoaches uit de opleiding tot wandelcoach die ik heb gevolgd bij Hilde Backus, het Coachbureau en laat ik me inspireren door onder meer Nanette Kant, Innersteps, Corrie Reijngoud, Wandelcoach Nederland en Yoke de Wilde. Smaragd Coaching.

Psychomotion Methode

Ik ben lichaamsgericht therapeut en opgeleid tot psychomotion coach. De methode is geïnspireerd op dieren als bronnen van informatie, kracht en wijsheid. Elk dier biedt ons een opening naar persoonlijke ontwikkeling en innerlijke bevrijding.

Mindfulness/Meditatieve technieken

Meer informatie vind je op ABC van meditatie.

Door integratie van de verschillende methodieken stem ik af op dat wat nodig is om het ervaringsleren extra verdieping te geven.